Igehirdetések

2020-08-05 - Nyerd el az Úr jóindulatát

Loment Péter

Fontos közlemény!

Loment Péter
2020.03.17 16:53:18

Kedves Testvérem!

Ez a levél nem csupán neked szól, hanem minden aktív, az Ige szerint cselekedni kívánó keresztyén testvérnek a gyülekezetünkben! Kérjük, add tovább a levél tartalmát másoknak is!

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége március 16-án kiadott közleménye értelmében a Bocskai téri gyülekezetben sem lesznek belátható ideig egyházi alkalmak a koronavírus terjedésének akadályozása érdekében. Így nem tarthatunk sem hétközi bibliaórákat, sem vasárnapi istentiszteleteket.

Ezért következőket szeretnénk javasolni és kérni:

Figyeljünk egymásra!

Hívjuk fel rendszeresen és módszeresen idős (főleg egyedül élő) testvéreinket! Beszélgessünk velük, még Szentírást olvasni és imádkozni is lehet telefonon. De ezt e-mailben és levélben is megtehetjük.

Hívjunk segítséget, ha bajt látunk!

Forduljunk a hatóságokhoz, de mind a lelkészeket, mind a gondnokokat értesíthetjük, ha úgy látjuk, hogy gyülekezeti tagunk bajban van. A telefonos elérhetőségek lentebb vannak, de természetesen e-mailben és Messengeren is lehet szólni.

Imádkozzunk!

Minden nap, többször! Zárt körben házi csendességet, imaalkalmat is tarthatunk. Csatlakozhatunk imafelhívásokhoz és imaláncokhoz:

(1)  A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Elnöksége a koronavírus kapcsán imafelhívásra buzdítja a tagegyházak híveit: Jézus jelenléte arra biztat bennünket, hogy ne féljünk, Őt hívjuk segítségül. Imádkozzunk az orvosok és ápolók szolgálatáért; felelős vezetőinkért, hogy felülről kapjanak erőt és bölcsességet minden döntésükben. Imádkozzunk népünk fegyelmezettségéért, hogy elfogadják és betartsák a hatóságok rendelkezéseit. Imádkozzunk Európáért, az egész világért és a megbetegedettekért. Böjt időszakában a húsvétra, a feltámadott Úrra tekintő megtartó reménység lelkülete járjon át bennünket mindennap. Jézus mondja: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!”

(2)  Pánik helyett ima Imalánc 777-tel: „Uram, eléd hozzuk betegeinket – vigasztalásért és gyógyulásért fohászkodunk. Legyél közel a szenvedőkhöz, főleg a haldoklókhoz. Vigasztald a szomorkodókat. Adj bölcsességet és energiát az orvosoknak, kutatóknak; erőt minden nővérnek és betegápolónak ehhez a különösen nagy terheléshez. Imádkozunk mindazokért, akik szenvednek a pániktól. Mindazokért, akiket legyőz a félelem. Imádkozunk a viharban békességért, tisztánlátásért. Imádkozunk azokért, akik nagy anyagi károkat szenvednek, vagy ettől kell tartaniuk. Jóságos Atyánk, mindenkit eléd hozunk, akiknek karanténban kell lenniük, magányosak és senkit nem tudnak átölelni. Töltsd el szívünket békéddel. És igen, kérünk azért, hogy ez a járvány visszahúzódjon, a számok csökkenjenek, újra minden a régi lehessen. Tégy minket hálássá minden egészséges napunkért. Ne engedd, hogy elfelejtsük, hogy az életünk ajándék. Hogy egyszer meg fogunk halni és nem tudunk mindent kontrollálni. Hogy csak Te vagy örök. Hogy az életben annyi lényegtelen dolog van, ami gyakran túl hangosnak és fontosnak tűnik. Tégy minket hálássá mindazért, amit krízisek nélkül olyan könnyen figyelmen kívül hagyunk. Bízunk Benned. Köszönjük.” (Johannes Hartl)

Olvassunk, nézzünk tévét, rádiózzunk!

Most van itt az ideje, hogy kövessük az interneten és közösségi médiában a megbízható egyházi oldalakat www.reformatus.hu; www.parokia.hu és csoportokat (pl. az Ige mellett https://igemellett.blog.hu/ vagy a Tesó blog https://www.teso.blog/ vagy a 777 https://777blog.hu/ ). A tévé és a rádió is számos lehetőséget nyújt az olvasás mellett. Elő lehet venni a félretett hitéleti könyveket is! Akik most vasárnap voltak, azok tudják, hogy megjelent a Testvérek újabb száma, amelyek eljuttatásában gyülekezeti tagjainkhoz szintén lehet segíteni.

Látogassuk gyakran a gyülekezeti honlapot, a www.bocskaiter.hu-t!

Fontos, hogy gyakran látogassuk a gyülekezeti honlapot! Különösen itt az ideje annak, hogy a gyülekezeti honlapon megkeressük és meghallgassuk a korábbi igehirdetéseket. A református egyház nagyon sok gyülekezetében már van online közvetítés. Mi szeretnénk majd online igehirdetést bevezetni, erről külön értesítünk mindenkit.

Ne felejtsünk el adakozni gyülekezetünk számára!

Az istentiszteletek elmaradása nagyon komoly anyagi kihívás gyülekezetünk számára! Az elmaradó perselyadomány – mint adómentes bevétel – kiesése nehéz helyzetbe hozhatja az egyházközség költségvetését!

Az idei elmúlt időszakban vasárnapi fő istentiszteletek perselyes adománya átlagosan 50 000 Ft volt. Tehát várhatóan ennyi fog hiányozni, ennyivel lesz levesebb hetente, ha kiesnek a vasárnapok. Ezért kérek mindenkit, hogy aki teheti, az havonta családjának legalább egy hónapi perselypénzét Isten dicsőségére adományként fizesse be a gyülekezet számlájára (K&H 10400346-00026769-00000008). Az egyházfenntartói járulék befizetését is előre lehet hozni annak, akinek módja van rá. Támogatásukat ezúton is hálásan köszönjük!

Az Úr áldjon és segítsen mindnyájunkat!

Hajdúböszörmény, 2020. március 17.

 

Loment Péter

Gyulai Sándor

lelkipásztor sk.

gondnok sk.