Igehirdetések

2022-01-23 - Szolgálatunk - Gyülekezet céljai 02.1.

Lomentné Szopkó Tünde

Nem a kakas a hibás, ...

Loment Péter
2014.03.16 21:18:23

... hanem Péter. Pedig milyen nagy volt az elszántság benne, hogy hűséges lesz Mesteréhez, Jézushoz. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: „Nem ismerem azt az embert." És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: „Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem." Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt (Mt. 26, 74-75). Hihetetlenül nagy hatással volt Péterre a kakas kukorékolása: felébresztette a tanítványt. Bár virrasztott azon a félelmetes éjszakán, amikor Jézust elfogták, majd vallatták, mégis fel kellett ébrednie. Rá kellett ébrednie, hogy szavait és beszédét nem ő irányította, hanem valaki vagy valami más.

Irányították szavait a félelmei, csak nehogy őt is felelősségre vonják Jézus miatt. Csak nehogy őt is Krisztus-követéssel (azaz keresztyénséggel) vádolják. Irányította Péter tagadását az, hogy presztízsveszteséget fog szenvedni, mit fognak szólni az emberek, ha kiderül, hogy ő is hisz Jézus Krisztusban? Biztosan ki fogják nevetni és gúnyolni, mert ez manapság nem divat, sőt, egyenesen ciki, ha valaki komolyan veszi a hitét, ha komolyan veszi azt, ami a Bibliában meg van írva.

Jézus tudta ezt, már előre óvta Pétert, ne tegyen olyan kijelentést, amire még nem elég erős, hogy meg tudja tartani. De az ember már csak ilyen: hatalmas lendület és elszántság van benne, de amikor már meg is kellene tenni, amire vállalkozott, akkor már gyorsan - és lehetőleg feltűnés nélkül - visszakozik.

Nagyon sokan tettek, tesznek nagy fogadalmakat, hogy követik Jézust, hogy hűségesen járnak templomba, és a gyülekezetnek is aktív tagjai lesznek. És biztosan őszinte a szívükben a szándék. De aztán a végrehajtás már nem jön össze, amikor választani kell, hogy egy órával korábban keljenek fel vasárnap reggel, hogy eljöjjenek istentiszteletre, akkor már nincs meg a lelkesedés. Vagy amikor megértik, hogy Istennek szüksége van az életükre, akkor már tagadnak: „én nem is ígértem semmit"; „én nem tehetem meg, hogy adakozzak, nekem is kevés van"; „én nem tehetem meg...".

És a kakas megszólalt Nagypéntek hajnalán, Jézus kivégzésének napján. És a kakas ma is megszólal, hogy emlékeztessen ígéreteinkre, hiszen neki ez a feladata, hogy ébressze fel az alvókat, hogy ébressze fel alvó lelkiismeretünket.

toronykakas

Majd végtelenül hosszúnak tűnő napok teltek el a tagadás és a feloldozás között, Jézus halála és feltámadása között. De eltelt. És „a hét első napjának hajnalán" (Húsvét vasárnap - a mi megnevezésünk szerint) biztosan megint megszólalt a kakas, hiszen ez a kakasok szokása, hogy pirkadatkor megszólaljanak és ébresszenek. De ezt a hangot már nem hallották meg, ezért egy angyalnak kellett emlékeztetnie a tanítványokat és az asszonyokat, hogy ne féljenek, mert Jézus feltámadt, ahogy megmondta előre.

Városban lakunk, és már talán évek óta nem hallottunk egy rendes kakasszót. Pedig kell ma is az ébresztő, hogy ráébredjen az alvó ember, hogy egy álomvilágban él, melyből kizárja az élet Urát, Jézust. Templomunk tornyán egy kakas van, hogy emlékeztessen arra a Krisztus-tagadásra, melyben él a mai ember is. Persze hiszik, hogy van Isten, talán még meg is vannak keresztelve. Azt is mondják, hogy a templomban nem tanul senki rosszat, de élő hitük nincs. Alszik lelkiismeretük, nem foglalkoznak azzal, hogy haláluk után mi lesz, lesz-e örökéletük vagy sem. Jézussal, mint Megváltó Úrral nem törődnek. És harangjaink megszólalnak minden vasárnap reggel, hogy ébresztgessenek és hívogassanak az istentiszteletre, és az Istennel való találkozás lehetőségére.

Pedig a Biblia világosan beszél arról, hogy van kárhozat és van örökélet. Beszél arról, hogy lehet választani, hogy akarunk-e az Életre jutni? És tisztán beszél arról a Szentírás, hogy csak az fog az örökéletre jutni, aki Krisztusban hisz, aki hiszi, hogy Jézus az egyetlen út az Atya Istenhez (János ev. 3. rész).

A legfontosabb üzenete a Bibliának, hogy Nagypénteken Jézus Krisztus miattunk, helyettünk és értünk halt meg. Majd pedig harmadnapon, Húsvét hajnalán Isten feltámasztotta Fiát, hogy akik hisznek Jézusban, azoknak legyen örökéletük, mert feltámadásával megnyílt az út a benne hívők számára Istenhez.

A Feltámadás Ünnepén azt kívánom a kedves Olvasóknak, hogy legyen elő hitük és reménységük a feltámadott Úrban, Jézus Krisztusban, és legyen valósággá az örökélet!

Loment Péter lelkész

%SHARE%