Galéria

2018.09.16. Hálaadó istentisztelet és alapkőletétel

Igehirdetések

2019-04-07 - Testvéri szeretet

Lukács Levente

A mi iskolánk

Iskolánk története

 

Református Iskola

Intézményünket a Hajdúböszörményi Bocskai téri Református Egyházközség alapította 1995-ben. Az iskola 1995. szeptember 1-én kezdte meg működését alulról építkező formában. A rendszerváltás adta lehetőséggel élve a keresztyén szülőknek igénye volt és van arra, hogy gyermekeik egyházi nevelésben oktatásban részesüljenek. Sokan azért választották, mert maguk is keresztyén, hitben élő családok. Sokakat vonzott, hogy kisközösségben és szeretetteljes, családias légkörben, a saját iskolai életüket önmaguk is alakítva tanulhatnak. Mások pedig valami új, a megszokott iskolai élettől eltérőt kerestek, illetve egyéni problémáikra reméltek megoldást. Így az iskola tanulói létszáma évről-évre növekedett.

Intézményünk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy olyan iskolát alakítson ki, ahová a szülők szívesen íratják gyermekeiket, a tanulók örömmel jönnek, mert nemcsak a megfelelő szintű oktatásukat látják biztosítva, hanem érzik, hogy szeretik, tisztelik őket és minden az érdekükben történik. Iskolánkban kialakult az a szemlélet, hogy csak a szakmai hozzáértés és a gyermekszeretet együttes megléte szolgálja az eredményes pedagógiai tevékenységet.

Másik fontos rendező elvünk, hogy szülő, pedagógus, gyermek egysége nélkül nem működhet hatékonyan az iskola. Csak a felismert és elfogadott közös cél érdekében, együttes akarattal, egymást erősítve érhetünk el eredményeket. Különösen igaz ez ma, amikor a fejlett technika nyomán a gyerekeket nagyon sok inger, benyomás éri, melyek között nagyon nehéz szelektálni. Így az iskola meghatározó céljává válik, hogy az egyént felkészítse az informatikai társadalom kihívásaira. A nevelés azonban a családban kezdődik, és a gyermek személyiségére döntő hatással van. Ezért nagyon fontosnak tartjuk egyrészt a gyermeki személyiség, valamint a tanulók otthoni környezetének, a család értékrendjének a megismerését, másrészt az iskola nyitottságát és a gyermekek optimális fejlődése érdekében a folyamatos kapcsolattartást, párbeszédet, meggyőzést és a kölcsönös tiszteletre épülő együttműködést.

(A történetet az iskola honlapjáról vettük át: http://baltazariskola.hu/)

Balláné Bodai Judit iskolaigazgató (2011. augusztustól)