Galéria

2024.02.02-04. Házaspáros és ifis hétvége

Igehirdetések

2024-05-12 - 2024 konfirmáció

Lomentné Szopkó Tünde

Gyülekezet története

 

 

Gyülekezet története

 

 

A templom alapját már az Árpád-házi királyok idején lerakhatták, amikor Böszörmény még mohamedán telep volt. A XIII. században lett keresztyén. 1681-ben leégett, újjáépítik. 1763-ban építik a tornyot. Amikor a XVI. Század második felében a város lakossága a reformációhoz csatlakozott, református templom lett. A bővítéséhez 1789-ben kezdtek hozzá. Ez év novemberében a gomb is felkerült a tetjére. Ilyen formában állt egészen 1880-ig, ekkor Czigler Győző tervei alapján megnagyobbították, a toronyra kakas került fel, benne 1880-ig forgalomban lévő pénzek vannak, melyeket a felhúzása előtt, a közszemlére kitett kakasba dobáltak bele a város lakosai. Azóta nem volt levéve. Magassága 160 cm.

A templom falait magasabbra rakták, Kelet felől 4 méterrel meghosszabbították, a torony falai 4 méterrel lettek magasabbak, így 52 méter a magassága.

A mai mennyezet 1881-ben készült, a régiről lekerült Hajdú címert felújítva a szószék fölé helyezték.

A templom orgonáját először Országh Sándor építette 1882-ben a hosszú karzatra, de itt nem volt megfelelő, ezért 1894-ben a nyugati karzatra építette át Angster józsef. Az orgona az ország negyedik legnagyobb Angster-típusú hangszere, mely 3 manuálos, 47 regiszteres. Jelenleg 1 manuál működik, és folyamatban van a felújítása.

A templomban az ülőhelyek száma 1281.

A templom a magyar romantika egyedülálló egységes, kiérlelt alkotása. Rajta román stíluselemek: félkörív záródású ablakok, a támpillérek és a kiugró lépcsőtornyok uralkodnak.

A templom hajdan erős kőfallal volt körülvéve, de 1864-ben lebontották, és beépítették a gimnázium fundamentumába. A templom körül végig kovácsoltvas kerítés futott, melyet az 1900-as évek első harmadában bontottak el. A gimnázium a Debreceni Református Kollégium partikulája, tagiskolája volt. Működött egy elemi leányiskola is 1950-ig, melyet a gyülekezet 1995-ben újraindított Baltazár Dezső Református Általános Iskola néven. Az iskola nevében a város híres lelkész-püspökének állít emléket. Az iskolában jelenleg 400 gyerek tanul 8 évfolyamon 16 osztályban.

A templomtéren áll Holló Barnabás Bocskai szobra, melyet 1906-ban, a Bécsi béke 300. évfordulójára készített. A kétalakos bronzszobor a fejedelmet ábrázolja a hajdúkat letelepítő adománylevéllel a kezében.

 


 

 Történelmi emlékek

 

 

A mai templombelső 1881-ben készült el. Előtte a mennyezet stukatoros volt, rá volt festve a Bocskai-címer. Erre vonatkozóan a város jegyzőkönyvében 1791. június 13-ról ezt a határozatot olvassuk: „A templom mennyezetére nemes Böszörmény városa Felséges Bocskai fejedelem által nemes hadú városok szabadságaikról és jószágaikról adott legfelső donationális levelen levő címert a jövőbeli maradékoknak emlékezetére kívánván megfesteni, determináltatott…” A címeren lévő felső körírás ez: „Ha mindkét jólétünk vérrel szereztetett, hadd lángoljon az itt települő gyülekezet teljes hűséggel.”

A szószékkel szemben látható 2 díszes falitábla. Az egyiknek a felső részén héber betűkkel – ADONAJ – az Úr szó látszik. Az 1791-es évszám az egyik táblán a templom használatbavételét jelentheti, az 1794. november 29. pedig a templom ünnepélyes felavatásának napját.

A gyülekezet tulajdonában van az a ritka énekeskönyv (Graduále), mely 150 zsoltárt és más egyházi éneket tartalmaz. Ezt az énekeskönyvet I. Rákóczi György erdélyi fejedelem nyomtatta ki 200 példányban, és küldte el magyar és erdélyi nagyobb református gyülekezeteknek, és saját kezű aláírásával is ellátta az ajándékokat 1636. augusztus 8-án. A könyv nyomdai része 4 évig készült. Az eredetileg ezüst veretes kötése megsemmisült, a belső is sérült. Mai kötése 1873-ban készült, a javításokat és pótlásokat Bakóczi János református lelkipásztor végezte el a hajdúnánási egyház graduáléja nyomán. A Bécsi Világkiállításra is elvitték a gimnázium homlokzatának és dísztermének fényképével együtt. Ebből a könyvritkaságból az országban csak 10-15 darab van csupán, és néhány Erdélyben.

 

 

Print