Galéria

2024.02.02-04. Házaspáros és ifis hétvége

Igehirdetések

2024-05-12 - 2024 konfirmáció

Lomentné Szopkó Tünde

Küldetésünk

Gyülekezetünk küldetése

A Bocskai téri Gyülekezet küldetését Isten Igéje alapján fogalmaztuk meg. Legfontosabb eligazítás számunkra az, amit Jézus mondott:

"Ti vagytok a föld sója. ... Ti vagytok a világ világossága."
(Máté evangéliuma 5,13-14)

Feladatunk ebben a városban, hogy Istenről szóljunk, és lehetőleg ne csupán szavainkkal, hanem életünk egészével, és így a körülöttünk élőknek felmutassuk az üdvösség lehetőségét, amit Isten az Ő Fia, Jézus Krisztus megjelenésével készített el számunkra. Szeretnénk, ha az emberek minél inkább megismernék Urunk feléjük is áradó szeretetét. Azt, hogy Isten mindennél értékesebbnek tartja az ő életüket. Annyira értékesek vagyunk Isten számára, hogy még Fiánál is fontosabbnak tartja az emberek életét.

Istentiszteleteink és minden egyes találkozásunk lényege, hogy tudatosítsuk Istennek ezt a nagy ajándékát, amiről a Bibliában ezt olvassuk:  "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János evangéliuma 3,16)

Ez azt jelenti, hisszük, hogy üdvösségünk van, és üdvösségük van azoknak, akik Jézusban hisznek. Ez azt is jelenti, hogy hálásak vagyunk Istennek a felénk áradó szeretetéért, hálánkat pedig szeretnénk sokféle módon kifejezni.

Gyülekezetünk 2022. évre elfogadott Missziói Munkaterve idekattintva megtekinthető.

 

A Bocskai téri Református Gyülekezet 5 célja

Jézus Krisztus parancsai alapján az alábbi 5 célja van gyülekezetünknek (Máté 22,37-40 és a Máté 28,18-20):

1. Isten dicsőítése.

2. Isten szeretetének és kegyelmének továbbadása és megsokszorozása.

3. Misszió az emberek felé, tanúságtétel

4. Közösségépítés és a családok bekapcsolása a gyülekezetbe

5. A gyülekezeti tagok felkészítése a szolgálatra

 

Ez az 5 célja, de oka is annak, hogy templomba járunk, ez az 5 dolog ad értelmet és célt annak, hogy reformátusnak, keresztyénnek, hívőnek mondjuk magunkat.

 

 

Print